Ujevićová

FASHION

DESIGN

 

 

Vzdělání:
2007 - 2015
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, magisterské studium ateliéru Módní tvorby
2012 - 2013 ateliér Módní tvorby
pod vedením MgA. Pavla Ivančice, UMPRUM v Praze
2012 Iceland Academy of the Arts, Reykjavík2011 ateliér Textilní tvorby
pod vedením MgA. Jitky Škopové, UMPRUM v Praze
2007 - 2012 ateliér Módní tvorby
u Ak.mal. Josefa Ťapťucha, UMPRUM v Praze
2006 - 2007 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Umělecko-řemeslné textilní disciplíny2002 - 2006 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze, Propagační výtvarnictví


Přehlídky:

2016 Prague Design Week, kolekce Modré z nebe,
Kafkův dům
2013 Designblok Talent Card, kolekce Skica,
Galerie Křehký, Praha
2012 Designblok Talent Card, kolekce Icelandic wind(ow), Kostel sv. Šimona a Judy, Praha2011 New Fresh Style, Prague Fashion Weekend,
kolekce Nezevšední, Pařížská ulice
2011 Top Styl Designer, Styl a Kabo, Brno,
kolekce Nezevšední,
http://www.youtube.com/watch?v=JZtNUv2ypj8
2009 I šaty dělaj klima, účast na přehlídce z ekologických materiálů, British Council, Galerie Louvre, Praha2008 Normally anomaly, multimediální módní přehlídka mladých umělců, inspirace městem,
galerie Trafačka, Praha

Divadlo:

2016 asistent kostýmní výpravy, Braniboři v Čechách,
režie Jiří Nekvasil,
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2013 kostýmy, Kvílení, režie Braňo Mazúch,
Švandovo divadlo, Praha
2010 kostýmy, Marná lásky snaha, Braňo Mazúch,
Klicperovo divadlo, Hradec Králové

Skupinové výstavy:

2012 6+1, Malostranská beseda, Praha
2011 Rub a líc, Textilní miniatura,
Galerie X, Bratislava
2009 Smíření, sochařsko-malířské sympozium,
Skrýšov
2007 Krmelec, skupina Zvěř,
Galerie U Zlatého kohouta, Praha

Kolekce:

2016 Modré z nebe - ručně barvená kolekce ve spolupráci
s Lindou Kaplanovou a Klárou Spiškovou
2013 Větrno - diplomová kolekce asymetrických
„rozfoukaných” sak
2013 Skica - kolekce šatů z propletených pruhů úpletu, převedení kresby, čar tužkou do 3D podoby2012 Icelandic wind(ow) - inspirace barevnými domky
a okny větrného Reykjavíku
2010 Ne/ze/všední - inspirace městskou šedí,
digitální tisk, autorský dezén kresby grafitovou tuhou


Ve své práci se snažím o jistou nahodilost, ráda pozoruji,
jak si věci žijí vlastním životem,
hledám estetiku v nedokonalosti.


 
Education:
2007 - 2015
Master of Art at the Academy of Arts Architecture and Design in Prague
2012 - 2013 Fashion Design Studio,
Head of the Studio MgA. Pavel Ivančic, AAAD, Prague
2012 Iceland Academy of the Arts, Reykjavík
2011 Textile Design Studio,
Head of the Studio MgA. Jitka Škopová, AAAD, Prague
2007 - 2012 Fashion Design Studio,
Head of the Studio Josef Ťapťuch, AAAD, Prague
2006 - 2007 The Faculty of Education of the University of Hradec Králové, Textile Production2002 - 2006 College and High art school of Vaclav Hollar, Applied Graphics

                                    
Exhibitions/
Fashion Shows:

2016 Prague Design Week, Blue Sky collection,
Kafka`s House
2013 Designblok Talent Card, Sketch collection,
Křehký Gallery, Prague
2012 Designblok Talent Card, Icelandic Wind(ow) collection, Church of St. Simon and St. Jude, Prague2011 New Fresh Style, Prague Fashion Weekend,
Un/common collection, Pařížská Street
2011 Top Styl Designer, Styl a Kabo, Brno,
Un/common collection,
http://www.youtube.com/watch?v=JZtNUv2ypj8
2009 Change Your Clothes, Change the Climate,
British Council, Louvre Gallery, Prague
2008 Normally anomaly, multimedia fashion show of
young artists inspired by urban environment,
Gallery Trafačka, Prague

Theatre:

2016 assistant of costume designer, The Brandenburgers
in Bohemia, directed by Jiří Nekvasil,
National Moravian-Silesian Theatre, Ostrava
2013 costumes, Howling, directed by Braňo Mazúch, Švandovo Theatre, Prague2010 costumes, Love's Labour's Lost, Braňo Mazúch, Klicperovo Theatre, Hradec Králové
group exhibition:

2012 6+1, Malostranská beseda, Prague
2011 The Reverse and the Observe, Textile miniature,
X Gallery, Bratislava
2009 Reconciliation, sculpture and painting symposium, Skrýšov2007 Feeding rack, art group Zvěř (wild game),
Gallery U Zlatého kohouta, Prague

Fashion Collections:

2016 Blue Sky_manually colored collection in cooperation
with Linda Kaplanová and Klára Spišková
2013 Windy_MA thesis, a collection of asymmetrical
“wind-dishevelled” jackets
2013 Sketch_dress collection - transformation of pencil
lines into 3D form
2012 Icelandic Wind(ow)_inspired by colourful houses
and windows in windy Reykjavík
2010 Un/common_inspired by urban greyness,
digital print, original textile printing using graphite pencil


In my work I try for a certain arbitrariness.
I like observing the world “as-it-is”.
I look for the aesthetic in the imperfect.    
Tereza Ujevićová MgA. kontakt/contact+420 724 257 332, tujev@tiscali.cz, www.tereza.ujevic.czU Průhonu 14, Praha 7, 170 00Česká republika/Czech Republic